Kontaminované fasády

Máte plesne na fasáde?                          

fasáda

V posledných rokoch pribúda viac domov so šedými, zelenými, hnedými a čiernymi útvarmi na fasáde, ktoré sú výrazne viditeľné hlavne na svetlých odtieňoch. Takéto znehodnotenie fasád je spôsobené rastúcimi plesňami a inými organizmami, najmä riasami. Nárasty mikroorganizmov zhoršujú estetický vzhľad budov a dlhodobým pôsobením sa podieľajú sa na degradácii omietok.

Disperzné omietky sú charakteristické chemickou neutrálnosťou – majú pH 5,8 až 6,9. V praxi sa však táto vlastnosť prejavuje zníženou prirodzenou ochranou proti uchyteniu plesní a mikroorganizmov, v porovnaní s ostatnými typmi omietok na minerálnej báze, ktorých pH sa nachádza na úrovni 10,5 až 11,6. Túto negatívnu vlastnosť možno do určitej miery eliminovať pridaním protiplesňovej prísady. Na povrchu kontaktného tepelnoizolačného systému realizovaného na fasáde s určitou orientáciou (stena orientovaná na sever alebo severozápad, zatienená porastom, v blízkosti potoka) sa v podstate vždy vytvára trvalo vlhké prostredie, v ktorom dochádza k miernemu mäknutiu povrchu omietky. Prichytenie plesní a mikroorganizmov je tak pomerne jednoduché.

Máme riešenie

Experimentálne je v praxi osvedčená priama chemická metóda, v kombinácii s mechanickým zásahom s nasledovným technologickým postupom:
1. kontrola tesnosti všetkých oplechovaní parapetov – doplnenie chýbajúceho utesnenia, kontrola porušenia omietky – vyspravenie trhlín. Odstránením nedostatku je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt.
2. predĺženie zvislých častí oplechovania v miestach namáhania ETICS odstrekujúcou vodou min na úroveň 300mm nad horizontálnu konštrukciu (markíza, striešky, sokle..) Odstránením nedostatku je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt.
3. odstránenie, redukovanie, presvetlenie vegetácie v priamom dotyku so severnou alebo severozápadnou časťou fasád (popínavé rastliny, kríky, machy lišajníky na chodníkoch…). Znížením vzdušnej vlhkosti a znížením zadržiavania vody vegetáciou je možné v ďalšom období eliminovať opätovný mikrobiologický výskyt.
4. aplikácia biocídneho prípravku valčekovaním celoplošne v jednej vrstve, (aplikovanie striekaním nie je odporúčané, nakoľko je technologicky zložité zabezpečiť súvislú a neprerušenú vrstvu prípravku a v prípade veterného počasia je viac než pravdepodobná nežiaduca kontaminácia prípravkom okolitého prostredia).
5. po 24 hodinách pôsobenia biocídov, pri vysokej kontaminácii (súvislé zelené povlaky s trustami a slizom) je vhodné aplikáciu valčekovaním zopakovať, v smere kolmom na 1. náter.
6. následne je po 24 hodinách pôsobenia biocídov nutné očistenie fasády tlakovou vodou vysokotlakovým čistiacim strojom, bez ohrevu vody, bez pridania abrazívnych prípravkov (hrozí mechanické poškodenie podkladu). V lokálnych výskytoch je možné umocniť čistenie mechanicky, kefovaním, ručne či strojom.
7. predĺženie životnosti technológie dekontaminácie stabilizáciou (vysoko odolné transparentné (bezfarebné) nátery, alebo farebné nátery s obsahom protiplesňových prísad.

 

 

O nás

Firma Stapronex vznikla v roku 1992. Od svojho založenia sa zameriava na stavebnú činnosť, tiež vrátane stavebných prác a údržby zariadení v osobitne náročných podmienkach, pomocou horolezeckej a speleologickej techniky.
Medzi hlavné priority mladého, dynamicky sa rozvíjajúceho kolektívu pracovníkov firmy patrí komplexné uspokojenie požiadaviek svojich zákazníkov a počas vyše 25 rokov pôsobenia na našom a aj zahraničnom trhu sa firma vzhľadom k dopytu trhu zamerala na opravy fasád občianskych bytových viacpodlažných domov, na veľkoplošné vonkajšie reklamy a tiež na dodávku stavebných prác na priemyselných budovách a technologických zariadeniach.